TABERE PENTRU PREŞCOLARI ŞI ELEVI CU HANDICAP, ÎMPREUNĂ CU ASISTENŢII PERSONALI ȘI ASISTENȚII PERSONALI PROFESIONIȘTI – 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului a alocat în acest an un număr de 30 de locuri de Tabere gratuite pentru preşcolari şi elevi cu handicap, împreună cu asistenţii personali și asistenții personali profesioniști  ai acestora.

Taberele sunt organizate pentru preşcolari şi elevi cu handicap de gradul I, II și III.

Ministerul Tineretului şi Sportului suportă cheltuielile de cazare şi  masă ale elevilor beneficiari şi a însoţitorilor.

Tabăra va fi organizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara, la Centrul de Agrement 2 Mai al Direcției Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanța, în perioada 6 – 11 august 2017.

Cererea privind acordarea unui loc de tabără se depune însoţită de o copie după documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ care să ateste încadrarea într-o formă de învăţământ, la sediul DJST Hunedoara.

Cererea poate fi depusă atât de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap cât sau de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine.

Preşcolari şi elevi cu handicap care nu au mai beneficiat de un astfel de program vor avea prioritate la selecţie.

Termenul de depunere a cererilor: 30 iunie 2017.

Persoana de contact:

Bulz Emilia – expert – tel: 0724-267878

email: djst.hunedoara@mts.ro