Date de contact:

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET HUNEDOARA

Str. Gheorghe Barițiu, nr. 2, Deva, 330065, jud. Hunedoara
CF: 4944346, Cont: RO14 TREZ 3665 009X XX00 0147 Trezoreria Municipiului Deva

Programul de funcționare
Luni-Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14:00

Tel: 0254-212.067
Fax: 0254-214.448
E-mail: 
djst.hunedoara@mts.ro

www.djsthunedoara.ro

Director executiv:
PINTE CRISTIAN LAURENȚIU – 0729-881.449

Compartiment Tineret
Consilier – DOMOKOS BALAZS – 0738-860.375
Expert – BARNA MIRELA – 0738-841.364

Compartiment Sport
Consilier – SIMINA MARIUS – 0722-710.773
Consilier – BIJI MARIUS LIVIU – 0744-469.049

Compartiment Financiar – Buget – Plăți
Consilier – POPA MIHAELA ELEONORA – 0756-022.880
Expert –  PASCU SIMONA GABRIELA – 0722-287.458

Compartiment Contabilitate – Salarii – Resurse umane
Expert – BULZ EMILIA MAGDALENA – 0724-267.878
Referent – OPRIȘA MIHAELA LIVIA – 0787-698711

Centre de Agrement:
• 
CĂPRIOARA – 0254-212.455
Administrator – HERCI AURICA – 0728-871587

• COSTEȘTI – 0254-246.526
Administrator – DEMIAN PETRU – 0751-955882

• BAZA TURISTICĂ DEVA – 0254 -212.067

Administrator – DOMOKOS BALAZS – 0738-860.375

Barna Mirela – persoana desemnată în vederea aplicarii Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Petițiile se pot depune la sediul instituției sau se pot trimite prin email la adresa djst.hunedoara@mts.ro.

FORMULAR CONTACT