Date de contact:

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET HUNEDOARA

Str. Gheorghe Barițiu, nr. 2, Deva, 330065, jud. Hunedoara
CF: 4944346, Cont: RO14 TREZ 3665 009X XX00 0147,  Trezoreria Municipiului Deva

Programul de funcționare
Luni-Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14:00

Tel: 0254-212.067
E-mail:
djs.hunedoara@sport.gov.ro, www.djsthunedoara.ro

Director executiv:
KACSÓ-DOBOLY IZABELLA-MÁRIA – 0742-224-369

Director executiv adjunct:
DOMOKOS BALAZS – 0738-860.375

Compartiment Tineret
Expert – BARNA MIRELA – 0738-841.364

Compartiment Sport
Consilier – SIMINA MARIUS – 0722-710.773
Consilier – BIJI MARIUS LIVIU – 0744-469.049

Compartiment Juridic
Consilier – PINTE CRISTIAN – 0720-301-288

Compartiment Financiar – Buget – Plăți
Consilier – POPA MIHAELA ELEONORA – 0756-022.880
Expert –  PASCU SIMONA GABRIELA – 0722-287.458

Compartiment Contabilitate – Salarii – Resurse umane
Expert – BULZ EMILIA MAGDALENA – 0724-267.878

Compartiment achiziții publice-investiții-patrimoniu-administrativ
Consilier – OPRIȘA MIHAELA LIVIA – 0787-698711

Compartiment implementare proiecte fonduri nerambursabile
Consilier – KISS REKA CSILLA

Compartiment Relații cu publicul
Consilier – LŐRINCZ MARIA ANGELA – 0745-463.912

Centre de Agrement:
• CĂPRIOARA – 0254-212.455
Administrator – HERCI AURICA – 0728-871587


• COSTEȘTI – 0254-246.526
Administrator – DEMIAN PETRU – 0751-955882


• BAZA TURISTICĂ DEVA – 0254 -212.067
Administrator – DOMOKOS BALAZS – 0738-860.375

Lőrincz Maria Angela – persoana desemnată în vederea aplicării Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Petițiile se pot depune la sediul instituției sau se pot trimite prin email la adresa:

djs.hunedoara@sport.gov.ro

FORMULAR CONTACT