CINE SUNTEM NOI?

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara este serviciul public deconcentrat al Ministerului Tineretului și Sportului, care funcționează în baza HGR 776/2010, privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului Bucuresti.

CE FACEM NOI?

Direcția Judeteană pentru Sport și Tineret Hunedoara are ca obiect principal de activitate organizarea și desfasurarea activitaților specifice in domeniul sportului și tineretului. Astfel, prin programele și evenimentele sale, DJST promoveaza și finanțează unele activități sau proiecte destinate sportivilor și tinerilor hunedoreni.

CE IȚI PUTEM OFERI NOI?

Oferta serviciilor promovate de Direcția Judeteană pentru Sport și Tineret Hunedoara se concretizeaza în derularea unor activități/proiecte din cadrul programelor specifice celor două compartimente de bază ale instituției, respectiv :

I. PROGRAME IN DOMENIUL SPORTULUI:

P1 – Programul PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚA
P2 – Programul SPORTUL PENTRU TOȚI

In cadrul acestor programe sunt realizate următoarele activități:

• Monitorizarea aplicării prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
• Sprijinirea sportivilor de perspectivă cu rezultate deosebite( alimentație de efort, după caz, echipament sportiv);
• Inregistrarea și înmatricularea asociațiilor sportive hunedorene;
• Consultanță de specialitate in domeniul sportului;
• Finanțarea proiectelor structurilor sportive private din județul Hunedoara din fonduri nerambursabile cf Legii nr. 350/2005 și a OPANS nr. 130/2006;
• Indrumare si control la sectiile asociatiilor si cluburilor sportive din judetul Hunedoara;
• Evidenta sportivilor, tehnicienilor și bazelor sportive din județul Hunedoara;
• Monitorizarea stării fizice a bazelor sportive din judet.

II. PROGRAME IN DOMENIUL TINERETULUI:

P1 – Program de centre de tineret;
P2 – Program de susținere a acțiunilor de tineret.

In cadrul acestor programe sunt realizate urmatoarele activitati:

• informarea si consilierea tinerilor;
• programe recreative si de divertisment – prin centrele de vacanta (tabere);
• initierea si organizarea de cercuri artistice, cenacluri, cursuri, ateliere de creatie;
• organizarea de tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru copii si tineri;
• organizarea, cu aprobarea MTS, de programe cu caracter social pentru copii si tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi.