Descarcă Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Cerere de informaţii de interes public

Prin informaţie de interes public se întelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. (art. 2, lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public).

Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

  1. autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
  2. informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
  3. numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugăm să descărcaţi formularul ataşat şi să-l trimiteţi la email djst.hunedoara@mts.ro sau pe adresa Str. Gheorghe Barițiu, nr.2 mun. Deva, jud. Hunedoara.

Modalități de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamația administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice. (art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare)
Conform prevederilor OG nr. 27/ 2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.
Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugăm să descărcaţi formularul ataşat şi să-l trimiteţi la email djst.hunedoara@mts.ro sau pe adresa Str. Gheorghe Barițiu, nr.2 mun. Deva, jud. Hunedoara

Responsabil cu liberul acces la informațiile de interes public și soluționarea petițiilor la nivelul DJST Hunedoara este Barna Mirela – Tel:  0254 212 067 , Fax:  0254 214 448 .

Program de funcţionare: Luni – Joi: 8,00 -16,30; Vineri: 8,00 – 14,00