TABERE CU CARACTER SOCIAL PENTRU ELEVI – 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului a alocat în acest an un număr de 50 de locuri în Tabere cu caracter social pentru elevii din județul Hunedoara.

Dintre acestea, 25 de locuri sunt alocate pentru elevi proveniți din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie și alte 25 de locuri sunt alocate pentru elevi care beneficiază de o măsură de protecție specială, instituită conform legii nr. 272 / 2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Taberele vor fi organizate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara, la Centrul de Agrement 2 Mai al Direcției Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanța, în perioada 6 – 11 august 2017.

Ministerul Tineretului şi Sportului suportă cheltuielile de cazare, masă şi transport ale elevilor beneficiari şi însoţitori.

Pentru elevii proveniți din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie, școlile vor centraliza dosarele de participare pentru elevii proveniți din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie și le vor transmite spre avizare la dumneavoastră. Pentru completarea dosarelor, școlile pot cere acte doveditoare referitoare la anchete sociale, de la primăriile de care aparțin elevii.

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara va centraliza la nivel județean, va aviza şi va transmite spre aprobare la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara,

dosarele de participare ale elevilor propuşi de școlile din județ şi lista cu persoanele însoţitoare, până la data de 30 iunie 2017.

Pentru elevi care beneficiază de o măsură de protecție specială, instituită conform legii nr. 272 / 2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara va centraliza, va aviza şi va transmite spre aprobare la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara, dosarele de participare ale elevilor propuși şi lista cu persoanele însoţitoare, până la data de 30 iunie 2017.

În cazul în care numărul de elevi care pot participa în tabără este mai mare decât numărul de locuri, elevii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a mediilor generale din ultimul an şcolar încheiat, performanțele sportive și performanțele artistice.

Dosarele vor conţine:

  • cerere tip
  • documentele care atestă faptul că elevul este provenit din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie / hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului sau sentința judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecție socială ;
  • adeverinţa care atestă calitatea de elev în învăţământul de stat şi media generală din ultimul an şcolar. Este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul ”foarte bine”.

Școlile, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara au întreaga responsabilitate cu privire la întocmirea și avizarea dosarelor beneficiarilor şi transmiterea acestora către DJST Hunedoara.