CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE STUDENȚEȘTI 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 26.05.2017 -15.11.2017, Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2017

Tema concursului : Stimularea participării studenților la viața societății

Prioritățile concursului:

1.1.  Susținerea și dezvoltarea de competențe antreprenoriale la studenți

1.2. Dezvoltarea de programe de educație non-formală pentru studenți

1.3. Dezvoltarea de activități specifice voluntariatului, educației civice și implicării sociale

1.4.Susținerea accesului la cultură, a diversității în cultură și a activităților vocaționale pentru studenți

 

Suma alocată pentru concurs este de 900.000 de lei

 

Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2017 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2017, dar nu pentru aceeași prioritate.

 

Perioade:

1.depunerea dosarului de concurs: 12.05.2017 – 26.05.2017, între orele 08:00 -16:30 de luni până joi și între orele 08:00-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul MTS, prin poștă, înregistrate după data de 26.05.2017, ora 14.00 sau depuse la registratura MTS după data de 26.05.2017, ora 14.00),

 1. etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 29.05. – 06.06.2017;
 2. afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 07.06.2017;
 3. depunerea modificărilor/ completărilor: 08.06. – 14.06.2017;
 4. reverificarea documentelor din punct de vedere administrativ și al eligibilității: 15.06. – 20.06.2017;
 5. afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 20.06.2017;
 6. etapa de evaluare tehnică, pe bază de punctaj:21.06.-27.06.2017;
 7. afișarea rezultatelor:27.06.2017;
 8. depunerea contestaţiilor: 28.06 – 30.06.2017;
 9. analiza contestațiilor: 03.07 – 05.07.2017;
 10. afișarea rezultatelor finale ale concursurilor: 06.07.2017;
 11. perioada de derulare a proiectelor de tineret/ studențești: 20.07.2017 – 15.11.2017.

 

Bugetul alocat Concursului naţional de proiecte studenţeşti 2017 este 900.000 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 30.000 de lei.

 

Informații suplimentare cu privire la Concursul național de proiecte studenţeşti 2017 se pot solicita la adresa de email concurs.proiecte@mts.ro.

 

Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia găsiți la:

http://mts.ro/noutati/ministerul-tineretului-si-sportului-publica-in-monitorul-oficial-metodologiile-pentru-derularea-programelor-de-tineret-si-studenti-2/