CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DE TINERET 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează în perioada 22.05.2017 – 01.11.2017, Concursul naţional de proiecte de tineret 2017.

Temele pentru concurs  sunt:

 1. Stimularea participării tinerilor la viața societății, cu următoarele priorități:
 • Susținerea și dezvoltarea de competențe antreprenoriale la tineri
 • Dezvoltarea de activități specifice voluntariatului, educației civice și  implicării sociale
 • Susținerea accesului la cultură, a diversității în cultură și a activităților vocaționale pentru tineri.

Suma alocată pentru tema numărul 1 este de 1.800.000 de lei

 

 1. Promovarea de măsuri incluzive adresate tinerilor, cu următoarele priorități:
 • Dezvoltarea de programe de educație non-formală pentru tinerii proveniți din mediul rural
 • Susținerea integrării sociale a tinerilor romi.

Suma alocată pentru tema numărul 2 este de 1.200.000 de lei.

Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret 2017 este 3.000.000 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 50.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2017 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte de tineret 2017, dar nu pentru aceeași prioritate.

 Perioade:

 1. depunerea dosarului de concurs: 08.05.2017 – 22.05.2017, între orele 08:00 -16:30 de luni până joi și între orele 08:00-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul MTS, prin poștă, înregistrate după data de 22.05.2017, ora 16.30 sau depuse la registratura MTS după data de 22.05.2017, ora 16.30)
 2. etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 23.05. – 29.05.2017;
 3. afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 30.05.2017;
 4. depunerea modificărilor/ completărilor: 31.05. – 09.06.2017;
 5. reverificarea documentelor din punct de vedere administrativ și al eligibilității: 12.06. – 15.06.2017;
 6. afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 15.06.2017;
 7. etapa de evaluare tehnică, pe bază de punctaj: 16.06.-22.06.2017;
 8. afișarea rezultatelor: 22.06.2017;
 9. depunerea contestaţiilor: 23.06 – 27.06.2017;
 10. analiza contestațiilor: 28.06 – 30.06.2017;
 11. afișarea rezultatelor finale ale concursurilor: 03.07.2017;
 12. perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17.07.2017 – 01.11.2017.

 

Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia găsiți la:

http://mts.ro/noutati/ministerul-tineretului-si-sportului-publica-in-monitorul-oficial-metodologiile-pentru-derularea-programelor-de-tineret-si-studenti-2/