CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 15 mai – 7 iulie 2017, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii

 Prioritățile concursului:

Cultură și educație nonformală; Sănătate, sport și recreere; Participare și voluntariat; Muncă și antreprenoriat. Pe lângă cele patru domenii de intervenție din Strategie, se vor avea în vedere și elemente privind contribuția acesteia la incluziunea socială a tinerilor.

 Aplicații eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, respectiv asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite și care funcționează conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, care au sediul social / filială, în județul Hunedoara și Fundația Județeană pentru Tineret Hunedoara, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare.

Perioade:

– depunerea dosarelor de concurs: 15 mai – 6 iunie 2017, între orele 8.00-16.30 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST Hunedoara din Deva, Str. Gheorghe Barițiu nr.2 sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Hunedoara, prin poștă, înregistrate după data de 6 iunie 2017, ora 16.30 sau depuse la secretariatul DJST Hunedoara după data de 6 iunie 2017, ora 16.30) ;

– etapa de verificare administrativă și a eligibilității : 7 – 12 iunie 2017;

– afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 12 iunie 2017;

– depunerea modificărilor și a completărilor: 13 – 19 iunie 2017;

– reverificarea documentelor după modificări și completări: 20 – 21 iunie 2017;

– afişarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017;

– etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22 – 27 iunie 2017;

– afişarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017;

– depunerea contestaţiilor: 28 – 30 iunie 2017;

– analiza contestaţiilor: 03 – 05 iulie 2017;

– afişarea rezultatelor la contestații: 06 iulie 2017 – la sediul MTS;

– afişarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017 – la sediul DJST Hunedoara;

– perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie – 01 noiembrie 2017.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul DJST Hunedoara este 32.501 lei.

Un solicitant poate depune maximum 2 proiecte dar nu pentru aceeași prioritate, iar nivelul finanţării totale ale acestora poate fi maxim 10.833 lei.

Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului www.mts.ro și de pe site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara, www.djsthunedoara.ro.

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.hunedoara@mts.ro.

 

Metodologia de aplicare Ordin 305 MTS

Anexe pentru dosarul de concurs: ANEXE LA METODOLOGIA CNPT, CNPS SI CLPT

GHID completare Cerere de finanțare