CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

 • Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Tineret
 • Referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Cotabilitate – Salarii – Resurse umane

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul DJST Hunedoara.

Data, ora şi locul organizării probei scrise și a interviului:

– Proba scrisă se va desfășura la sediul DJST Hunedoara, în data de 5 septembrie 2017, ora 10.00.

– Interviul se va desfășura la sediul DJST Hunedoara, în termenul prevăzut de lege.

Condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă respectivei funcţii publice:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Tineret :

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă.

 1. Referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Cotabilitate – Salarii – Resurse umane:

–  studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani.

Bibliografia: 

 1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Tineret
 2. Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Hotărârea Guvernului nr. 259/22.02.2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret in domeniul activității de tineret, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 305 / 2017 pentru aprobarea Metodologiei pentru Concursul național / local de proiecte de tineret și Concursul național de proiecte studențești
 9. Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 322 / 2017 pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul programului de centre de tineret
 10. Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 347 / 2017 pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea și desfășurarea de proiecte proprii 
 1. Referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Cotabilitate – Salarii – Resurse umane
 2. Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulteriore
 3. Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara, cu modificările şi completările ulteriore
 4. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
 6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea contabilității nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 10. Legea cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din HG 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport și Tineret Hunedoara şi la nr. de telefon : 0254 212.067 – persoană de contact – Bulz Emilia Magdalena – expert resurse umane.