CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ

 • EXPERT, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL- COMPARTIMENT TINERET

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul DJST Hunedoara.

Data, ora şi locul organizării probei scrise și a interviului:

– Proba scrisă se va desfășura la sediul DJST Hunedoara, în data de 22 august 2017, ora 10.00.

– Interviul se va desfășura la sediul DJST Hunedoara, în termenul prevăzut de lege.

Condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă respectivei funcţii publice:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Bibliografia: 

 • Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 259/22.02.2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret in domeniul activității de tineret, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 544/2001, privind liberul acces a informațiilor de interes public cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 322 / 2017 pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul programului de centre de tineret
 • Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 323 / 2017 pentru aprobarea Metodologiei și a regulamentului de tabără pentru organizarea și desfășurarea activităților de tabără de odihnă, în centrele de agrement / bazele turistice proprii Ministerului Tineretului și Sportului
 • Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 324 / 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor naționale și tematice pentru copii și tineri, în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului și Sportului
 • Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 325 / 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanțelor școlare și a Metodologiei privind organizarea taberelor pentru preșcolari, elvii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali pofesioniști
 • Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 347 / 2017 pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea și desfășurarea de proiecte proprii

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din HG 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției și la telefon 0254-212067.