TABERE GRATUITE PENTRU ELEVII, TINERII SI STUDENŢII CU HANDICAP

Având în vedere Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 460 / 2019 şi adresa DAST nr.
305 / 2019, Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Hunedoara organizează tabere gratuite
pentru copii, Tineri și studenți cu handicap, împreuna cu asistenții personali și asistenții personali
profesioniști.

În acest an, Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat 130 de locuri pentru elevii, tinerii și
studenții cu handicap din județul Hunedoara
Taberele sunt organizate pentru preșcolari, elevi și studenți cu handicap de gradul I, II și III.
Cererea privind acordarea unui loc de tabără gratuit se depune, la sediul DJST Hunedoara, însoţită
de o copie conform cu originalul de pe documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă
emisă de unitatea de învăţământ, care să ateste încadrarea într-o formă de învăţământ, și acordul
privind acceptul prelucrării datelor cu caracter personal, dat de părintele sau reprezentantul legal al
copilului cu handicap participant la tabără și de către asistenţii personal/asistenţii personali
profesionişti ai acestora.
În cazul copiilor și tinerilor, cererea poate fi depusă atât de părintele sau reprezentantul legal al
persoanei cu handicap, cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care acesta aparţine.
Copiii cu handicap care nu au mai participat la aceste tabere, vor avea prioritate la selecţie.
Ministerul Tineretului şi Sportului suportă cheltuielile de cazare şi masă ale elevilor beneficiari şi
a însoţitorilor.
Tabăra va fi organizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara, la Centrul de
Agrement Luminița din stațiunea Eforie Nord al Direcției Judeţene pentru Sport şi Tineret
Constanța, în perioadele 25 – 30 iunie (54 de locuri) și 12 – 17 august (76 de locuri).
Termenul de depunere a cererilor: 7 iunie 2019.
Persoana de contact: Barna Mirela – expert tabere – telefon 0738-841364, email:
djst.hunedoara@mts.ro.
CERERE TIP + DECLARAȚIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL