Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat la sediul DJST Hunedoara în data de 10.05.2019

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara organizează examen de promovare în  grad  profesional superior pentru funcția publică de execuție de consilie clasa I grad  profesional principal în consilier clasa I grad  profesional superior, din cadrul Compartimentului Tineret, în perioada 10.05.2019–15.05.2019,  conform Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicate,cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotarîrii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Download tabel AICI!