CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2019

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara organizează, Concursul Local de Proiecte de Tineret 2019, în perioada 22.04 – 25.10.2019.

Tema Concursului local de proiecte de tineret 2019, este: ”Stimularea implicării tinerilor în viața societății”, cu următoarele priorități:

 • Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale în vederea ocupării;
 • Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs);
 • Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială;
 • Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură;
 • Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Bugetul alocat  Concursului local de proiecte de tineret 2019 este 26.628,6 lei.

Aplicanții eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2019 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Hunedoara.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2019.

Perioade:

 • depunerea dosarului de concurs: 02 – 21.05.2019, între orele 08:30 – 16:00 de luni până joi și vineri între orele 08:30 -14:00 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Hunedoara, din Deva, Str. Gheorghe Barițiu nr.2;
 • etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 22 – 24.05.2019;
 • afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 27.05.2019;
 • depunerea completărilor: 28.05 – 03.06.2019;
 • verificarea completărilor depuse: 04 – 05.06.2019;
 • afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 06.06.2019;
 • depunerea contestațiilor la MTS  pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 07 – 12.06.2019;
 • analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13 – 18. 06.2019;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 18.06.2019;
 • etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 19 – 21.06. 2019;
 • afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 21.06.2019;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 24 – 27.06.2019;
 • analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 28.06 – 02.07.2019;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 03.07.2019.

Perioada de desfășurare a proiectelor de tineret: 22.07 – 25.10.2019.

Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail: concurs.proiecte@mts.ro

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obține de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Hunedoara (www.djsthunedoara.ro) sau la adresa de email: djst.hunedoara@mts.ro .

Metodologia de finanțare  WORD