ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 10.05.2019–15.05.2019

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara organizează examen de promovare în  grad  profesional superior pentru funcția publică de execuție de consilie clasa I grad  profesional principal în consilier clasa I grad  profesional superior, din cadrul Compartimentului Tineret, în perioada 10.05.2019–15.05.2019,  conform Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicate,cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotarîrii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Proba scrisă se desfăşoara la sediul Direcţiei Judeţeană pentru Sport şi Tineret în data de 10.05.2019, ora 10,00.

Pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional superior,candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările şi completările ulterioare:

-să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează;

-să fi obtinut cel puţin calificativul ”bine” la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

-să nu aiba în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară ne radiată în conditiile prezentei legi.

Candidatul va depune dosarul de participare la examen, pînă la data de 29.04.2019, ora 16.30, la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Hunedoara .

Relaţii suplimentarese pot obține de la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Hunedoara, str. Gheorghe Bariţiu nr.2, municipiul Deva, Judeţul Hunedoara.Persoana de contact: OprisaMihaela Livia – referent, tel.0254212067, fax.0254214448,e-mail:djst.hunedoara@mts.ro.

Bibliografia

 • Constituția României, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
 • Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța nr.. 26/2000 si cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 333 / 2006 privind înființarea centrelor de informare si consiliere pentru tineri, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Tinerilor nr. 350 / 2006,  cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG 259/22.02.2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret in domeniul activității de tineret, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 455 / 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcționarea, și finanțarea centrelor de tineret în cadrul programului de centre de tineret;
 • Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 458 / 2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a taberelor naționale și tematice pentru copii și tineri;
 • Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 471 / 2019 pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii;
 • Hotărârea Guvernului nr. 24 / 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020.