CONCURS DE PROIECTE SPORTIVE

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara organizează concurs de proiecte sportive.

Finanțarea nerambursabilă se va face din fondurile alocate de Ministerul Tineretului şi Sportului din programul P5 ”România în mișcare”, subprogramul P 5.1 ”Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, fiind adresată structurilor sportive de drept privat de pe raza județului Hunedoara, care au secții sportive sau sunt afiliați la federațiile sportive naționale.

Suma alocată pentru anul 2018 este de 63.000 lei.

Pentru aceeași activitate, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare în decursul unui an.

Valoarea finanțării solicitate / proiect se va încadra între următoarele limite minime și maxime:

– Jocuri sportive – între 5.000 și 9.000 lei.

– Sporturi individuale – între 3.000 și 9.000 lei.

Proiectele întocmite conform ghidului de finanțare se pot depune la sediul DJST Hunedoara în perioada 30.07 – 17.08.2018, între orele 8.00-16.30 ( de luni până joi ) și 8.00 – 14.00 în zilele de vineri.

Evaluarea și selecția proiectelor se va face în perioada 20 – 21.08.2018 la sediul DJST Hunedoara.

Rezultatele concursului vor fi afișate în data de 21.08.2018 la sediul DJST Hunedoara și pe site-ul instituției.

Contestațiile se depun la sediul Ministerului Tineretului și Sportului în perioada 22 – 28.08.2018.

Soluționarea contestațiilor se va face în perioada 29.08 – 25.09.2018.

În cazul în care nu există contestații, contractele de finanțare se vor încheia în perioada 28.08 – 20.09.2018.

În cazul în care există contestații, contractele de finanțare se vor încheia în perioada 2 – 25.10.2018.

Proiectele finanțate se vor derula după semnarea contractelor de finanțare.

Informații suplimentare cu privire la Concursul de proiecte sportive se pot solicita la sediul DJST Hunedoara sau adresa de e-mail djst.hunedoara@mts.ro.

Ghidul privind finanțarea, din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, a structurilor sportive de drept privat, prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv a direcției pentru sport și tineret a municipiului București, pe anul 2018, aprobat prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 446 / 2018.