Anunț de închiriere prin licitație publică pentru spațiul aflat în Municipiul Deva, Str. Octavian Goga Nr.1

Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Hunedoara organizează procedura de închiriere prin licitație publică pentru spaţiul aflat în Municipiul Deva, str. Octavian Goga nr.1.

Condiţii de participare: Ofertantul trebuie să aibă cuprins în obiectul de activitate și să desfăşoare efectiv activităţi educative, artistice, sportive, de turism, servicii de alimentaţie şi cazare, să depună o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare.

Cuantumul şi forma garanţiei de participare: Garanția de participare este de 3000 euro (echivalentul a  3 chirii minime lunare), plătibili în lei la cursul BNR al zilei în care se va face depunerea.

Descrierea generală a imobilului: suprafaţa totală este de 100 mp. Spaţiul este compus din 6 incinte şi este aflat la parterul clădirii,

Facilități  suplimentare ale bunului de închiriat: centrala termică pe gaz, instalație de aer condiționat, rețea IT, centrală telefonică, sistem de securitate (alarmă cu senzor de mișcare).

Ofertele pot fi depuse până în data de 10.07.2017 orele 10:00 la sediul instituţiei în plic sigilat.

Documentele privind închirierea pot fi ridicate de la sediul instituţiei,  costul acestora  fiind   – 50 lei plătibili numerar la casieria unității.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției și la telefon 0254-212067.