TABERE GRATUITE PENTRU PRESCOLARII, ELEVII SI STUDENŢII CU DIZABILITĂȚI

Având în vedere Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 123 / 2018 și adresa nr. 646 / 2018, Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Hunedoara organizează tabere gratuite pentru preșcolari, elevi și studenți cu handicap, împreuna cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști.

În acest an, Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat 130 de locuri pentru preșcolarii, elevii și studenții cu handicap din județul Hunedoara

Taberele sunt organizate pentru preșcolari, elevi și studenți cu handicap de gradul I, II și III.

Cererea privind acordarea unui loc de tabără se depune însoţită de o copie după documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ care să ateste încadrarea într-o formă de învăţământ, la sediul DJST Hunedoara.

Cererea poate fi depusă atât de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine.

Preșcolarii, elevii și studenții cu handicap care nu au mai beneficiat de un astfel de program vor avea prioritate la selecţie.

Ministerul Tineretului şi Sportului suportă cheltuielile de cazare şi  masă ale beneficiarilor şi a însoțitorilor.

Taberele vor fi organizate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara, în centrele de agrement / bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret.

Termenul de depunere a cererilor: 15 mai 2018.

 

 Persoana de contact: Barna Mirela – expert tabere – telefon 0738-841364,  email: djst.hunedoara@mts.ro.

 Descarca aici CERERE TIP