REZULTATUL SELECŢIEI DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU DATA DE 23.08.2018