Metodologiile pentru derularea programelor de tineret și studenți

Metodologiile cu privire la derularea activităților de tineret și studențești au fost publicate în Monitorul Oficial:

– Metodologia pentru Concursul Național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul Național de proiecte studențești

Ordin si Metodologie CNP2017

anexe la metodologie CNPT si CNPS 2017

– Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului național “Tabere studențești” 2017

Metodologia Programului National Tabere Studentesti 2017

Ordin 319 Metodologia Programului National Tabere studentesti 2017

ANEXA 3 Borderou 2017

ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2017

Anexa nr.1 Repartizarea numarului de studenti pe centre universitare

– Metodologia privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret

Metodologie centre de tineret- forma finala

OMTS nr 322 -2017 Metodologie centre

Anexa

– Metodologia și regulamentul de tabără pentru organizarea și desfășurarea activităților de tabără de odihnă în centrele de agrement/ bazele turistice proprii Ministerului Tineretului și Sportului

Ordin si metodologia privind organizarea taberelor de odihna + Regulamentul de Tabara

Anexe Metodologie

– Metodologia privind organizarea taberelor naționale și tematice pentru copii și tineri în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului și Sportului

Ordin si metodologia privind organizarea taberelor nationale si tematice

Anexe Metodologie tabere nationale si tematice

– Metodologia privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanțelor școlare și a Metodologia privind organizarea taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști

Ordin si metodologia privind organizarea taberelor cu caracter social si metodologia privind organizarea taberelor pt persoanele cu handicap

ANEXE Metolodogie tab sociale si pt pers cu handicap

– Metodologie privind acreditarea persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfășurarea de activități de tabără pentru Programul național “Tabere studențești 2017 “și alte activități privind segmentul studențesc

Metodologie acreditare operatori economici Tabere Studentesti

– Metodologia pentru organizarea și desfașurarea de proiecte proprii   Ordinele Ministrului Tineretului și Sportului pentru aprobarea metodologiilor:

Metodologie Proiecte Proprii

Ordin

Anexe