CURS ACREDITAT DE EDUCAȚIE COMPLEMENTARĂ ÎN DOMENIUL COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara organizează, în cadrul Proiectului “PROGRAM NAȚIONAL DE FORMARE“ al Ministerului Tineretului și Sportului, în perioada 10 – 20 octombrie 2017, la Deva, Cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale, pentru 25 de tineri.

Scopul proiectului este susținerea tinerilor care se confruntă cu dificultăți în a-și găsi un loc de muncă.

Cursul durează 5 zile ( 8 ore /zi) inclusiv examenul. La finalul cursului participanții vor primi un Certificat de absolvire care atestă “Competențele Antreprenoriale” dobândite, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației Naționale .

Cursul cuprinde următoarele teme : analiza pieței, oportunităților, riscurilor, stabilirea scopului și obiectivelor, fundamentul juridic pentru inițierea unei afaceri, strategia de marketing, finanțarea unei afaceri, surse de finanțare,  managementul echipei,  managementul financiar,  managementul riscului,  managementul afacerii,  politica de promovare și vânzare a produselor / serviciilor,  strategia de dezvoltare-logistica și resursele necesare derulării unei afaceri, întocmirea planului unei afaceri.

Participarea celor 25 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani, absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat, cu domiciliul stabil în județul Hunedoara, se realizează exclusiv pe bază de selecție.

Pentru înscriere tinerii trebuie să trimită prin email la adresa djst.hunedoara@mts.ro următoarele documente:

  • scrisoare de intenție (600 – 1000 de cuvinte)
  • actul de identitate
  • diploma de bacalaureat

Modalitatea de înscriere, selecție și participare a tinerilor se regăsesc în Metodologia aprobată prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 1441 / 2017.

Calendarul de selecție este:

  • 28 septembrie – 2 octombrie 2017- perioada de înscriere
  • 2 – 4 octombrie 2017- selecția participanților
  • 4 octombrie 2017 – afișarea rezultatelor – pe site-ul DJST Hunedoara – djsthunedoara.ro;
  • 5 octombrie 2017 – depunerea contestațiilor (acestea se depun pe adresa tineret@mts.ro);
  • 6 octombrie 2017 – afișarea rezultatelor contestațiilor pe site-ul MTS – mts.ro și publicarea rezultatelor finale pe site-ul DJST Hunedoara www.djsthunedoara.ro.

Informații suplimentare se pot obține de la Domokos Balazs – consilier de tineret în cadrul DJST Hunedoara la numărul de telefon 0738-860375.