CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2020

RAPORT FINAL AL ETAPEI DE VERIFICAREA A CONFORMITAȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI ȘI SOLICITANTULUI, PARTENERULUI  ȘI A PROIECTULUI