CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2018

Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 2 aprilie – 5 noiembrie 2018, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, Concursul local de proiecte de tineret 2018.

Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii

 Prioritățile concursului:

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activități de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri; Promovarea cooperării și a parteneriatelor între actori sociali, instituționali și organizaționali cu scopul de a implica tinerii în acțiuni premergătoare preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene; Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundația județeană pentru tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social / filială în județul Hunedoara.

Perioade:

depunerea dosarelor de concurs: 16 aprilie – 3 mai 2018, între orele 8.00-16.30 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST Hunedoara din Deva, Str. Gheorghe Barițiu nr.2 sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Hunedoara, prin poștă, înregistrate după data de 3 mai 2018, ora 16.30 sau depuse la secretariatul DJST Hunedoara după data de 3 mai 2018, ora 16.30) ;

– etapa de verificare a conformității administrative: 4 – 7 mai 2018;

– afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative: 7 mai 2018;

– depunerea completărilor: 8 – 14 mai 2018;

– verificarea completărilor depuse: 15 – 16 mai 2018;

– afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformității administrative: 16 mai 2018;

– etapa de verificare a eligibilității: 17 – 18 mai 2018;

– afişarea etapei de verificare a eligibilității: 18 mai 2018;

– depunerea contestaţiilor pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 21 – 22 mai 2018;

– analiza contestaţiilor depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 23 – 25 mai 2018;

– afişarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 29 mai 2018;

– etapa de evaluare tehnică și financiară: 30 mai – 5 iunie 2018;

– afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară: 5 iunie 2018;

– depunerea contestaţiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 6 – 7 iunie 2018;

– analiza contestaţiilor depuse pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 8 – 12 iunie 2018;

– afişarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa de evaluare tehnică și financiară și a rezultatelor finale: 13 iunie 2018;

– solicitarea și primirea acordurilor de finanțare: 14 – 16 iunie 2018;

– perioada de contractare: 19 – 30 iunie 2018;

– perioada de derulare a proiectelor de tineret: 1 iulie – 5 noiembrie 2018.

Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail: concurs.proiecte@mts.ro .

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 la nivelul DJST Hunedoara este 31.990,2 lei.

Un solicitant poate depune maximum 2 proiecte dar nu pentru aceeași prioritate, iar nivelul finanţării totale ale acestora poate fi maxim 10.663 lei.

Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului www.mts.ro și de pe site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara, www.djsthunedoara.ro.

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2018 se pot solicita la adresa de mail djst.hunedoara@mts.ro.

Metodologia de finanțare  PDF  WORD

GHIDUL DE IMPLEMENTARE pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă din cadrul Concursului național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești.