CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante :

 • Expert, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Financiar – Buget – Plăți
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Sport

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul DJST Hunedoara.

Data, ora şi locul organizării probei scrise și a interviului:

– Proba scrisă se va desfășura la sediul DJST Hunedoara, în data de 21 iunie 2017, ora 10.00.

– Interviul se va desfășura la sediul DJST Hunedoara, în data de 23 iunie 2017.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

– Expert, clasa I, grad profesional debutant:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet) – nivel mediu.
 • cunoașterea unei limbi străine – nivel mediu.

– Consilier, clasa I, grad profesional superior:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniul educație fizică și sport
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani.
 • cunoştinţe de operare / programare pe calculator (operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet) – nivel mediu.
 • cunoașterea unei limbi străine – nivel mediu.

 

Bibliografia:

Expert, clasa I, grad profesional debutant:

 • Hotărârea Guvernului nr.11 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulteriore
 • Hotărârea Guvernului nr. 776 / 2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara, cu modificările şi completările ulteriore
 • Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea contabilității nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 98 / 2016 privind privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice, , cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea Arhivelor Naţionale nr. 16 / 1996 republicata, cu modificările și completările ulterioare

 

Consilier, clasa I, grad profesional superior:

 • Hotărârea Guvernului nr.11 / 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 776 / 2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69 / 2000, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 1447 / 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 283 / 2003 pentru aprobarea Programului naţional „Mişcare pentru sănătate”, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 98 / 2016 privind privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, , cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 544/2001, privind liberul acces a informațiilor de interes public cu modificările și completările ulterioare

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din HG 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției și la telefon 0254-212067.