Către CLUBURILE SPORTIVE din Judeţul Hunedoara

În vederea întocmirii clasamentului celor mai buni sportivi hunedoreni pe anul 2017, vă rugăm să ne remiteţi până cel târziu 15.12.2017, informaţiile necesare, conform modelului de mai jos:

Notă: Datele solicitate trebuie trimise pe suport de hârtie, sub semnătura şi răspunderea conducătorului structurii sportive şi pe e-mail la adresa  djst.hunedoara@mts.ro pentru verificare.

Persoană de contact: Marius Simina, telefon 0722-710 773.

  

Tabelele in format editabil se post descărca de AICI.