ANUNȚ DE PARTICIPARE în cadrul Proiectului “PROGRAM NAȚIONAL DE FORMARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE  

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara organizează, în cadrul Proiectului “PROGRAM NAȚIONAL DE FORMARE“ în luna septembrie, activitatea de selecție a 25 de tineri, pentru a participa, în perioada octombrie – noiembrie la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale.

Scopul proiectului este susținerea tinerilor care se confruntă cu dificultăți în a-și găsi un loc de muncă.

Participarea celor 25 de tineri se realizează exclusiv pe bază de selecție.

Modalitatea de înscriere, selecție și participare a tinerilor se regăsesc în Metodologia aprobată prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 1441 / 2017.

Calendarul de selecție este:

  • 11 – 27 septembrie 2017- depunerea aplicațiilor;
  • 28 – 29 septembrie 2017- analiza aplicațiilor;
  • 2 octombrie afișarea rezultatelor – pe site-ul DJST Hunedoara – djsthunedoara.ro;
  • 3 octombrie 2017 – depunerea contestațiilor (acestea se depun pe adresa tineret@mts.ro);
  • 4 – 5 octombrie 2017- analiza contestațiilor;
  • 6 octombrie 2017 – afișarea rezultatelor contestațiilor pe site-ul MTS – mts.ro și publicarea rezultatelor finale pe site-ul DJST Hunedoara www.djsthunedoara.ro